Bud’mo 20 is part of the Bud’mo series. Along with Bud’mo 10 and Bud’mo 30, Bud’mo 20 targets Ukrainian language development for 14-17 year olds. The three units were developed to meet the requirements of  the Alberta Ukrainian Language Arts Program of Studies 10, 20, 30. Each unit includes three resources: Teacher’s Unit Planning Materials, Student Learning Activities, and Language Toolbox.

The Teacher’s Unit Planning Materials outline the learning outcomes and provide suggestions for teaching, learning, practice and assessment strategies for each unit of the series. Student Learning Activities contain readings and other learning activities to prepare for the cumulative performance task for each unit. The Language Toolbox provides students with a vocabulary and grammar reference for the unit.

Please note that Bud’mo 20 resources are still in draft form. Your feedback will provide us with valuable insights on how to better accommodate teaching and learning needs.

Look for Bud’mo 10 resources in our previous posts on https://oomroom.com/

***

Будьмо 20 є частиною серії підручників Будьмо. Матеріали Будьмо 20, як і Будьмо 10 та Будьмо 30, розроблені для навчання української мови учнів віком 14-17 років. Усі три частини розроблені відповідно до вимог навчальних програм Ukrainian Language Arts 10, 20, 30 у провінції Альберта. Кожна частина включає Матеріали для вчителів, Навчальні матеріали для учнів та Мовний інструментарій

У Матеріалах для вчителів окреслено навчальні цілі та надано практичні рекомендації з навчання та вивчення української мови, а також критерії оцінювання здобутих учнями навичок та вмінь. Навчальні матеріали для учнів вміщують тексти для читання та завдання для інших видів роботи. Мовний інструментарій складається з глосарію та граматичного довідника з тем, представлених у кожній частині серії.

Будь ласка, зверніть увагу, що деякі з цих ресурсів подані у чорновому варіанті, оскільки вони ще доопрацьовуються. Ваші зауваження і коментарі допоможуть нам удосконалити матеріали згідно з вашими навчальними потребами. 

Підручник Будьмо 10, а також інформацію про нього можна знайти у наших попередніх оголошеннях на https://oomroom.com/